Jesteś tutaj

Regulamin Komisji

Regulamin działania Komisji Bioetycznej został wprowadzony zarządzeniem nr 200/2022 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 18 października 2022 r.

Opłaty za czynności Komisji Bioetycznej (załącznik nr 1 do Regulaminu działania Komisji Bioetycznej)
Wynagrodzenia członków, ekspertów zewnętrznych i obsługi administracyjnej Komisji Bioetycznej (załącznik nr 2 do Regulaminu działania Komisji Bioetycznej)