Jesteś tutaj

Skład Komisji

 1. Prof. dr hab. n. med. Magdalena Kuźma Kozakiewicz - Przewodnicząca 
  Katedra i Klinika Neurologii
  specjalizacja: neurologia
 2. Dr n. med. Agnieszka Serafin - Zastępca Przewodniczącej
  SP Centralny Szpital Kliniczny WUM, Katedra i Klinika Kardiologii
  specjalizacja: pielęgniarstwo kardiologiczne
 3. Dr hab. n.med. Tomasz Grzela
  Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
  specjalizacja: chirurgia i immunologia
 4. Dr hab. n. med. Andrea  Horvath-Stolarczyk
  Klinika Pediatrii
  specjalizacja: pediatria
 5. Dr hab. Michał Grąt
  Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
  specjalizacja: chirurg
 6. Dr hab. n. med. Marek Postuła
  Katedra i Zakład Farmakologii
  specjalizacja: choroby wewnętrzne, kardiologia, rehabilitacja medyczna, farmakologia kliniczna
 7. Prof. dr hab. n. med. Marcin Ufnal
  Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej
  specjalizacja: medycyna rodzinna
 8. Dr hab. Barbara Grzechocińska
  I Klinika Położnictwa i Ginekologii, Pl. Starynkiewicza 1/3,02-015 Warszawa
  specjalizacja: ginekolog
 9. Dr hab. n. farm. Sylwia Flis
  Zakład Farmakologii
  specjalizacja: biolog, nauki farmaceutyczne
 10. Dr hab. n. med. Joanna Domagała-Kulawik
  Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
  specjalizacja: choroby wewnętrzne, patomorfologia
 11. Dr n. med. Joanna Drozd-Sokołowska
  Katedra i Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
  specjalizacja: hematolog
 12. Danuta Lewandowska
  specjalizacja: prawnik
 13. Ks. Paweł Śmierzchalski, MIC
  Dyrektor Ośrodka Hospicjum Domowe NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów
  Kapelan Hospicjów Domowych
 14. inż. Iwona Siudalska - sekretarz
  Biuro Komisji Bioetycznej