Jesteś tutaj

Terminy posiedzeń

Planowane terminy posiedzeń

 • 08.01.2024 sala 206 w CBI 
 • 05.02.2024 sala 122 w CBI 
 • 11.03.2024 sala 206 w CBI 
 • 15.04.2024 sala 206 w CBI 
 • 13.05.2024 sala 206 w CBI 
 • 10.06.2024 sala 122 w CBI 
 • 24.06.2024 sala 122 w CBI 
 • 09.09.2024 lub 16.09.2024 sala 122 w CBI 
 • 14.10.2024 sala 122 w CBI 
 • 18.11.2024 sala 122 w CBI 
 • 16.12.2024 sala 122 w CBI 

* w ciągu całego roku istnieje możliwość zwołania dodatkowego posiedzenia Komisji na prośbę wnioskodawcy (opłata dodatkowa 5 000 zł + VAT)

Terminy składania wniosków 

Wnioski dotyczące eksperymentów leczniczych, prowadzonych w celu ratowania życia pacjenta lub w przypadku wyższej konieczności rozpatrywane są podczas dodatkowych posiedzeń w terminach zgodnych z potrzebami klinicznymi. 

W przypadku wniosków na ratunek życia Komisja zbiera się natychmiastowo (niezależnie od godzin pracy Komisji) i opiniuje wniosek z dnia na dzień, jeżeli istnieje taka potrzeba. Z uwagi na krótki czas rozpatrywania wniosku, konieczne jest niezwłoczne poinformowanie Komisji drogą mailową oraz telefoniczną o złożeniu/planowaniu złożenia takiego wniosku w przypadku zaistnienia sytuacji klinicznej wymagającej pilnego procedowania. Celem kontaktu jest także wskazanie przez Badacza dokładnego terminu zaplanowanego leczenia (w tym samym dniu, w kolejnym itp). 

Wnioski dotyczące rozpoczęcia badań niekomercyjnych (granty, prace własne, zadania statutowe, prace doktorskie, licencjackie, magisterskie) należy składać najpóźniej na 2 tygodnie przed posiedzeniem w sekretariacie Komisji. 

Wnioski dotyczące rozpoczęcia badań komercyjnych jednoośrodkowych oraz wnioski dotyczące wprowadzenia zmian w dokumentacji toczącego się badania (nie dotyczy zmian dot. badaczy i ośrodków) należy złożyć najpóźniej na 2 tygodnie przed posiedzeniem Komisji Bioetycznej w sekretariacie Komisji.

Wnioski dotyczące rozpoczęcia badań komercyjnych wieloośrodkowych oraz wnioski dotyczące dołączenia badacza lub ośrodka należy składać najpóźniej na 4 tygodnie przed posiedzeniem Komisji Bioetycznej w sekretariacie Komisji.

W okresach zaostrzenia pandemii COVID-19, w których zarządzeniem Władz WUM istnieje ograniczenie dostępu do pomieszczeń Rektoratu/CBI, wnioski można składać w kancelarii WUM wraz z bezpośrednim numerem telefonu i adresem mailowym Badacza (w domenie wum lub szpitala).