Jesteś tutaj

Terminy posiedzeń

Planowane terminy posiedzeń

 • 08.2022 - w sierpniu Komisja przyjmuje wyłącznie wnioski na ratunek życia
 • 12.09 - sala 122 w CBI od godz.11:00
 • 10.10 - sala 122 w CBI od godz.11:00
 • 07.11 - sala 122 w CBI od godz.11:00
 • 12.12 - sala 122 w CBI od godz.11:00
 • 16.01 - sala 122 w CBI od godz.11:00
 • 06.02 - sala 122 w CBI od godz.11:00
 • 06.03 - sala 122 w CBI od godz.11:00
 • 03.04 - sala 122 w CBI od godz.11:00
 • 08.05 - sala 122 w CBI od godz.11:00
 • 29.05 - sala 122 w CBI od godz.11:00
 • 26.06 - sala 122 w CBI od godz.11:00

* w ciągu całego roku istnieje możliwość zwołania dodatkowego posiedzenia Komisji na prośbę wnioskodawcy (opłata dodatkowa 5 000 zł + VAT)

Terminy składania wniosków 

Wnioski dotyczące eksperymentów leczniczych, prowadzonych w celu ratowania życia pacjenta lub w przypadku wyższej konieczności rozpatrywane są podczas dodatkowych posiedzeń w terminach zgodnych z potrzebami klinicznymi. 

W przypadku wniosków na ratunek życia Komisja zbiera się natychmiastowo (niezależnie od godzin pracy Komisji) i opiniuje wniosek z dnia na dzień, jeżeli istnieje taka potrzeba. Z uwagi na krótki czas rozpatrywania wniosku, konieczne jest niezwłoczne poinformowanie Komisji drogą mailową oraz telefoniczną o złożeniu/planowaniu złożenia takiego wniosku w przypadku zaistnienia sytuacji klinicznej wymagającej pilnego procedowania. Celem kontaktu jest także wskazanie przez Badacza dokładnego terminu zaplanowanego leczenia (w tym samym dniu, w kolejnym itp). 

Wnioski dotyczące rozpoczęcia badań niekomercyjnych (granty, prace własne, zadania statutowe, prace doktorskie, licencjackie, magisterskie) należy składać najpóźniej na 2 tygodnie przed posiedzeniem w sekretariacie Komisji. 

Wnioski dotyczące rozpoczęcia badań komercyjnych jednoośrodkowych oraz wnioski dotyczące wprowadzenia zmian w dokumentacji toczącego się badania (nie dotyczy zmian dot. badaczy i ośrodków) należy złożyć najpóźniej na 2 tygodnie przed posiedzeniem Komisji Bioetycznej w sekretariacie Komisji.

Wnioski dotyczące rozpoczęcia badań komercyjnych wieloośrodkowych oraz wnioski dotyczące dołączenia badacza lub ośrodka należy składać najpóźniej na 4 tygodnie przed posiedzeniem Komisji Bioetycznej w sekretariacie Komisji.

W okresach zaostrzenia pandemii COVID-19, w których zarządzeniem Władz WUM istnieje ograniczenie dostępu do pomieszczeń Rektoratu/CBI, wnioski można składać w kancelarii WUM wraz z bezpośrednim numerem telefonu i adresem mailowym Badacza (w domenie wum lub szpitala).