Jesteś tutaj

Terminy i opłaty

 

Planowane terminy posiedzeń

 • wnioski dotyczące eksperymentów leczniczych, prowadzonych w celu ratowania życia pacjenta, będą rozpatrywane podczas dodatkowych posiedzeń w terminach zgodnych z potrzebami klinicznymi
 • istnieje możliwość zwołania dodatkowego posiedzenia Komisji na prośbę wnioskodawcy (opłata dodatkowa 5 000 zł + VAT)

14 marca 2018r. - Sala 09 ( parter) w budynku  CePT-u  ul. Banacha 1B

18 kwietnia 2018r. - Sala 09 ( parter) w budynku  CePT-u  ul. Banacha 1B

16 maja 2018r. - Sala 401 w budynku Rektoratu

21 maja 2018r.- Sala 401 w budynku Rektoratu

18 czerwca 2018r. - Sala 401 w budynku Rektoratu

26 lipca 2018r. - Sala 206 w budynku CBI

17 wrzesień 2018 - Sala 206 w budynku CBI

08 październik 2018 - Sala 206 w budynku CBI

12 listopad 2018 - Sala 206 w budynku CBI

10 grudnia 2018 - Sala 206 w budynku CBI

(w sierpniu Komisja nieczynna)

 

Terminy składania wniosków 

 • Wnioski dotyczące rozpoczęcia badań niesponsorowanych (granty, prace własne, zadania statutowe, prace doktorskie, licencjackie, magisterskie) należy składać najpóźniej na 2 tygodnie przed posiedzeniem, w sekretariacie Komisji. 
 • Wnioski dotyczące rozpoczęcia badań sponsorowanych jednoośrodkowych oraz wnioski dotyczące wprowadzenia zmian w dokumentacji toczącego się badania (nie dotyczy zmian dot. badaczy i ośrodków) należy złożyć najpóźniej na 2 tygodnie  przed posiedzeniem Komisji Bioetycznej w sekretariacie Komisji.
 • Wnioski dotyczące rozpoczęcia badań sponsorowanych wieloośrodkowych oraz wnioski dotyczące dołączenia badacza lub ośrodka należy składać najpóźniej na 4 tygodnie przed posiedzeniem Komisji Bioetycznej w sekretariacie Komisji.

Wysokość opłat za wydanie opinii (podane kwoty nie uwzględniają podatku VAT):

 • 8 000 zł – w/s rozpoczęcia badania klinicznego jednoośrodkowego
 • 10 000 zł – w/s rozpoczęcia badania klinicznego wieloośrodkowego do 10 ośrodków
 • 2 000 zł - za każdy ośrodek powyżej 10 lub w/s dotyczącej dołączenie nowego ośrodka do wcześniej zarejestrowanego badania
 • 2 000 zł – w/s zmiany w dokumentacji badania
 • 5 000 zł - zwołania dodatkowego posiedzenia Komisji na prośbę wnioskodawcy
 • w przypadku wycofania wniosku Komisja pobiera 40% opłaty