Jesteś tutaj

Terminy i opłaty

 

Planowane terminy posiedzeń

 • wnioski dotyczące eksperymentów leczniczych, prowadzonych w celu ratowania życia pacjenta, będą rozpatrywane podczas dodatkowych posiedzeń w terminach zgodnych z potrzebami klinicznymi
 • istnieje możliwość zwołania dodatkowego posiedzenia Komisji na prośbę wnioskodawcy (opłata dodatkowa 5 000 zł + VAT)

13 styczeń 2020 - sala 128 w CBI
3 luty 2020 - sala 206 w CBI
9 marzec 2020 - sala 206 w CBI
20 kwiecień 2020 - sala 206 w CBI
11 maj 2020 - sala 206 w CBI
15 czerwiec 2020 - sala 206 w CBI
14 wrzesień 2020 - sala 2016 w CBI
12 październik 2020 - sala 206 w CBI
16 listopad 2020 - sala 206 w CBI
14 grudzień 2020 - sala 206 w CBI

Terminy składania wniosków 

 • Wnioski dotyczące rozpoczęcia badań niesponsorowanych (granty, prace własne, zadania statutowe, prace doktorskie, licencjackie, magisterskie) należy składać najpóźniej na 2 tygodnie przed posiedzeniem, w sekretariacie Komisji. 
 • Wnioski dotyczące rozpoczęcia badań sponsorowanych jednoośrodkowych oraz wnioski dotyczące wprowadzenia zmian w dokumentacji toczącego się badania (nie dotyczy zmian dot. badaczy i ośrodków) należy złożyć najpóźniej na 2 tygodnie  przed posiedzeniem Komisji Bioetycznej w sekretariacie Komisji.
 • Wnioski dotyczące rozpoczęcia badań sponsorowanych wieloośrodkowych oraz wnioski dotyczące dołączenia badacza lub ośrodka należy składać najpóźniej na 4 tygodnie przed posiedzeniem Komisji Bioetycznej w sekretariacie Komisji.

Wysokość opłat za wydanie opinii (podane kwoty nie uwzględniają podatku VAT):

 • 10 000 zł – w/s rozpoczęcia badania klinicznego jednoośrodkowego
 • 12 000 zł – w/s rozpoczęcia badania klinicznego wieloośrodkowego do 10 ośrodków
 • 2 000 zł - za każdy ośrodek powyżej 10 lub w/s dotyczącej dołączenie nowego ośrodka do wcześniej zarejestrowanego badania
 • 2 500 zł – w/s zmiany w dokumentacji badania
 • 5 000 zł - zwołania dodatkowego posiedzenia Komisji na prośbę wnioskodawcy
 • w przypadku wycofania wniosku Komisja pobiera 40% opłaty