Jesteś tutaj

Oświadczenie głównego badacza dotyczące wyposażenia ośrodka badawczego i kwalifikacji zespołu badawczego

Oświadczenie głównego badacza dotyczące wyposażenia ośrodka badawczego i kwalifikacji zespołu badawczego dotyczące wyposażenia ośrodka badawczego i kwalifikacji zespołu badawczego

Tytuł badania:
Nazwa i adres Ośrodka: 

W związku z planowaną realizacją w/w badania oświadczam, że:

  1. Ośrodek w którym badanie będzie prowadzone ma odpowiedni warunki lokalowe i dysponuje odpowiednim wyposażeniem w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania zgodnie z przedłożonym Programem badania.
  2. Zespół Badaczy zaangażowanych w w/w badanie posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i naukowe oraz doświadczenie wymagane do przeprowadzenia badania zgodnie z przedłożonym Programem badania.

 

Główny Badacz - Podpis/Pieczątka/Data